Jak się wyróźnić w tłumie CV?

Do zawyżania poziomu znajomości języka obcego w dokumentach aplikacyjnych przyznaje się ponad 80% ankietowanych.

Przez to często, co zamiast podwyższyć obniżamy nasze szanse na otrzymanie zatrudnienia.

Może się tak stać, gdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca sprawdzi nasze umiejętności językowe i wypadniemy gorzej niż deklarowaliśmy!

Jeśli znajomość języka obcego na określonym poziomie znajduje się w wymaganiach polecamy kierować się następującymi zasadami:

Profesjonalny opis kompetencji językowej powinien zawierać aktualne dane poparte oficjalnym dokumentem!

Na jedno ogłoszenie o pracę odpowiadają setki kandydatów. Często ich CV niczym się nie wyróżnia i zawiera nieprecyzyjne lub nieprofesjonalne informacje o znajomości języka. Takie CV najczęściej lądują w koszu.

Profesjonalny opis kompetencji językowej powinien zawierać najbardziej aktualne dane poparte oficjalnym dokumentem.

Co zatem zrobić, aby nasze CV zostało zauważone? Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy?

Poziom znajomości języków obcych kandydaci bardzo często deklarują ogólnie: bardzo dobry, dobry...

Takie określenie jednak nic pracodawcy nie mówi. Nie wie on bowiem, do czego dobry jest ten poziom i co to tak naprawdę w praktyce to sformułowanie oznacza i na jakie umiejętności kandydata się przekłada.

Egzamin TOEIC wybierają menadżerowie zarządzający zasobami ludzkimi, specjaliści ds. rekrutacji, uczelnie państwowe i prywatne jak również klienci indywidualni. Egzamin ten jest dostępny na żądanie oraz niedrogi. Wyniki egzaminu uznawane są przez największe korporacje i instytucje.

Jest to identyczny na całym świecie egzamin mający za zadanie pomiar umiejętności językowych oraz pomoc w ustaleniu celów szkoleniowych lub w rekrutacji pracowników.

Oparty na jednej, uniwersalnej skali, TOEIC pozwala precyzyjnie określić znajomość języka angielskiego i umożliwia monitorowanie postępów w nauce.

Egzamin TOEIC jest idealnym narzędziem audytu językowego w firmach i instytucjach, może być przeprowadzony na żądanie dla pojedynczych osób lub grup.

Wyniki testu przedstawiane są na precyzyjnej skali od 10 do 990 punktów, co daje precyzyjną definicję poziomu wiedzy zdającego. Dla pracodawcy jest to gwarancja i świadectwo konkretnych umiejętności.

Certyfikatowi towarzyszy również raport wyników, jaki otrzymuje kandydat po ukończeniu egzaminu

Wyniki są dostępne w przeciągu 5-10 dni.